Mitä me teemme

Tuemme hankkeita, joiden tavoitteena on edistää eurooppalaisten keskinäistä ymmärrystä yli kansallisvaltioiden rajojen, vahvistaa yhteisiä eurooppalaisia arvoja sekä myös lisätä eurooppalaisen kulttuurin moninaisuuden arvostusta. Tässä työssä Säätiö keskittyy toimimaan kulttuuriyhteyksissä Koillis-Euroopan ja saksankielisen alueen välillä.

Haluamme korostaa, kuinka tärkeää, jopa välttämätöntä, on tutustua vieraisiin kieliin. Kielten osaaminen ei ole mekaaninen taito, vaan kielet avaavat tien arvojen maailmaan, ystävyyteen ja solidaarisuuteen. Me tuemme luonnollisesti saksan kieltä, jota EU:ssamme puhuu äidinkielenään yli 100 miljoonaa ihmistä.

Säätiöllä on oma tutkimusohjelmansa ja oma julkaisusarjansa, ja se järjestää seminaareja ja muita tapahtumia edistääkseen julkista keskustelua ja debattia. Päätehtävänä on yhteistyö muiden toimijoiden kanssa sekä säätiön tavoitteiden mukaisten toimintojen tukeminen. Säätiö myös pyrkii yhteistyöhön vastaavien säätiöiden kanssa saksankielisessä Euroopassa.

Tätigkeitsbericht 2012

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2017

Toimintakertomus 2018