Hallitus ja neuvottelukunta

Säätiön hallitus:

 

Puheenjohtaja, VTT Sinikka Salo on ollut monessa eri tehtävässä Suomessa ja EU:ssa: tutkijana, yliopistonopettajana ja virkamiehenä. Hän toimi viimeksi Suomen Pankin johtokunnan jäsenenä, kunnes jäi eläkkeelle vuonna 2010. Blogissaan ”Elämää . Eurooppaa.” (sinikkasalo.fi) hän osallistuu aktiivisesti ajankohtaiseen keskusteluun. Vuodesta 2005 lähtien hän on ollut Aue-Säätiön hallituksen jäsen.

 

Varapuheenjohtaja, varatuomari Juha Väyrynen on Suomen vanhimman lakiasiaintoimiston Castrén & Snellman osakas. Hän on kansallisten ja kansainvälisten yritysfuusioiden ja yrityskauppojen asiantuntija, jolla on erityisosaamista mm. energia- ja apteekkialan tuntijana. Hän toimii aktiivisesti kansainvälisissä lakimiesverkostoissa. Hän on ollut Aue-Säätiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2001 lähtien.

 

Tri. Annamari Arrakoski-Engardt on ollut Aue-Säätiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2019 lähtien.
 

 

 

 

Matti Fischer on ollut kesästä 2016 lähtien Helsingin Saksalaisen Evankelis-Luterilaisen seurakunnan pääpastori, joka on siinä ominaisuudessa/virassa aina Aue-Säätiön hallituksen jäsen.
KTM Christian Seege on DFK Finland Oy Ab:n, eli itsenäisen ja riippumattoman tilintarkastus-, veroneuvonta- ja yritysorganisaation toimiston, osakas. Säätiön perustajat Ulla ja Theodor Aue olivat hänen vanhempiensa ja isovanhempiensa hyviä ystäviä. Hän on ollut Aue-Säätiön hallituksen jäsen vuodesta 2015.

 

Toiminnanjohtaja:

FT Uta-Maria Liertz on toiminnut Aue-säätiössä vuodesta 2004 lähtien, aluksi kulttuurisihteerinä ja vuodesta 2008 lähtien  tominnanjohtajana. Hän on opiskellut latinalaista filologiaa ja yleistä historiaa Kölnissä ja Münsterissä, ja väitteli tohtoriksi Helsingin yliopistossa. Hän toimi myös opettajana Helsingin Saksalaisessa koulussa sekä tutkii Suomessa asuvien saksalaisten arkistomateriaaleja, esim. Helsingin Saksalaisen koulun arkistossa. Hän on m.m. julkaissut kokoelman asiakirjoista, jotka käsittelevät Saksan ja Suomen suhteiden kehittymistä vuosina 1914–1918. 

 

Tutkimusjohtaja:

   FT Robert Schweitzer toimii Aue-säätiön tutkimusjohtajana vuodesta 1992 lähtien. Hän on opiskellut Marburgissa ja Helsingissä. Ennen eläköitymistään hän toimi pitkään Lübeckin kaupunginkirjaston varajohtajana. Hän on tutkimuksissaan erikoistunut Suomen autonomian aikaan. Hänen jäsenyytensä baltialaisessa historiallisessa komissiossa (Baltische Historische Kommission) johti hänet tutkimaan saksalaisten historiaa koillisessa Euroopassa, mikä on yksi Aue-säätiön tärkeimmistä tutkimusalueista. Johtamansa Aue-Säätiön tieteellisen toimikunnan tuella hän laatii ja huolehtii julkaisuista ja on mukana järjestämässä hallituksen ja toiminnanjohtajan kanssa projekteja, konferensseja ja näyttelyjä, usein myös yhteistyössä säätiön yhteistyökumppaneiden kanssa. 

 

Neuvottelukunta:

Ylläpitääkseen tärkeitä yhteiskuntasuhteita Aue-Säätiö kutsuu neuvottelukuntaansa tai muihin luottamuselimiinsä henkilöitä, jotka tukevat säätiön tavoitteita ja haluavat edistää niitä omissa yhteisöissään.toimintaansa. Kerran vuodessa säätiö kutsuu kaikki toimikunnat koolle neuvottelukunnan kokoukseen kulttuuri-illalliselle, jonne kutsutaan myös kaikki saksankielisten maiden Helsingin suurlähettiläät.

Neuvottelukunnan jäsenet:

Philip Aminoff, Katarina Baer, Alexander Bargum, Ilkka-Christian Björklund, Jan Feller, prof.(emer.) Seppo Hentilä, ent. pääministeri Mari Kiviniemi, Lauri Kivinen, ent. pääministeri Paavo Lipponen, prof. Marja Makarow, tri.Anna-Maija Mertens, Timo Miettinen, Ritva Koukku-Ronde, tri. Risto E. J. Penttilä, tri. H.-F. von Ploetz, Prof. (emer.) Hannes Saarinen, Marjatta Santala, Roman Schatz

Pysyvästi vieraina myös saksankielisten maiden suurlähettiläät.

Neuvottelukunnan kunniajäsenet:

Torsten Almquist, ent. suurlähettiläs Peter Bazing, prof.(emer.) Esko Häkli, prof.(emer.) Matti Klinge

Tieteellinen toimikunta

Puheenjohtaja FT Robert Schweitzer, varapuheenjohtaja tri. Marjaliisa Hentilä, prof. tri. Tuomas Forsberg, prof. tri. Seppo Zetterberg