Keitä me olemme

Aue-Säätiö on suomalainen yksityinen säätiö, jonka päämääränä on edistää tietämystä saksankielisen Euroopan kulttuurista ja sen vuorovaikutuksesta Suomessa ja koko koillisessa Euroopassa.

Ulla ja Theodor Aue perustivat säätiön vuonna 1985. Säätiönsä kautta he halusivat edistää ja tukea saksalaisen kulttuurin vaikutteita Suomessa, jossa sillä on historialliset perinteet. ”Saksalainen” viittaa tässä koko kulttuurialueeseen eikä pelkästään Saksan valtioon.

Theodor Auelle oli tärkeää - toisen maailmansodan tuhojen jälkeen – voittaa takaisin ja vaalia sitä eurooppalaisuutta, jonka monimuotoisuus ja kauneus oli hänelle nuoruusvuosina välittynyt juuri saksalaisen kulttuurin kautta.

Tätä taustaa vasten Aue-Säätiö pyrkii olemaan aktiivinen ja arvostettu toimija ja yhteistyökumppani saksalaisen ja eurooppalaisen kulttuurin alueella.

Säätiön perustajien pääajatuksena oli laajentaa ja syventää Suomelle aina tärkeänä ollutta yhteyttä Euroopan saksankieliseen ytimeen, erityisesti kulttuurin alueella. Luonnollinen silta on saksan kieli. Saksankielisen alueen kulttuurista pääsee nauttimaan, kun saksan kielen oppimista ja käyttöä kannustetaan.

///Se, että Euroopassa ymmärrettäisiin eri osapuolten kulttuuria ja historiaa on tärkeä rakennuskivi Euroopan kansojen rauhalliselle tulevaisuudelle. Säätiön tärkein päämäärä on edistää tätä ymmärrystä suomalaisten ja saksankielisten eurooppalaisten välillä. Vain menneisyyden oikea tulkinta tekee mahdolliseksi ymmärtää nykyaikaa ja löytää edistyksellisiä strategioita tulevaisuutta varten. Tämän vuoksi säätiö panostaa tieteelliseen tutkimukseen, jonka kohteena on suomalais-saksalainen ja saksankielinen toiminnasta Suomessa ja Koillis-Euroopan alueella.

Joukko päteviä tiede- ja kulttuurielämän toimijoita toimii säätiön hallituksen neuvonantajina.

Tieteellisen tutkimustyön ohella säätiö tukee henkilöitä ja järjestöjä, jotka tekevät saksalais-suomalaista kulttuurityötä. Säätiö myös järjestää itse tai tukee erilaisia kulttuuritapahtumia kuten konferensseja, seminaareja, symposiumeita, näyttelyitä, konsertteja, julkaisuja ja muita tapahtumia, joiden tavoitteena on välittää saksalaista kulttuuria laajalle yleisölle joko suoraan tai välillisesti.